SÜREĞEN HASTALIKLAR

Süreğen Hastalıklar

Süreğen hastalıklar doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan, bireyin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren ve hastalığı nedeniyle eğitim, mesleki ve sosyal uyumun olumsuz etkilendiği durumlardır.

Süreğen hastalıklar başlığı çok geniş bir grup hastalığı kapsamakla birlikte bu kitapçıkta sadece toplumumuzda sık karşılaşılan bir grup hastalığa yer verilebilmiştir.

Bu kitapçık, süreğen hastalığı olan bireyler ve ailelerine bilgi verilmesi, rehber olması amacıyla oluşturulmuştur. Dileğimiz; herşeyden önce sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi veya hastalık oluşmuşsa ideal şekilde tedavi edilebilmesidir.

Bu amaç doğrultusunda hazırladığımız bu kitapçıkta yer alan bilgilerin okuyuculara ışık tutacağını ve onların doğru şekilde yönlendireceği düşüncesindeyiz.

   Süreğen Hastalıklar

  ·         Metabolik Hastalıklar

·         Kas İskelet Hastalıkları

·         Nörolojik Hastalıklar

·         Onkolojik Hastalıklar

·         Kan Hastalıkları

·         Solunum Hastalıkları

·         Kalp Hastalıkları

·         Diğer Süreğen Hastalıklar

§         Dil ve Konuşma Özürlü Birey ve Ailelerine Yönelik Eğitim Seti

§         Zihinsel Engelli Çocuklar için Aile Eğitim Seti

§         Ruhsal ve Duygusal Özürlüler Çocuklar için Aile Eğitim Seti

·         Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite (Aşırı Hareketlilik) Bozukluğu (DEHB)

·         Otizm

·         Cinsiyet Belirsizlikleri ve Cinsel Kimlik Sorunları

·         Madde Bağımlılığı

·         Kaygı Bozukluğu

·         Duygu Durum Bozuklukları

·         Şizofreni

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !